۱۳۸۸/۳/۱۹

زمان برگزاری مراسم اعلام برگزیدگان جایزه از ۲۰ خرداد ماه به پبعد از ۲۲ خرداد منتقل شد. زمان دقیق مراسم به زودی اعلام خواهد شد.

۱۳۸۸/۲/۱۵

نشست مطبوعاتی «جایزه‌ی ادبی روزی‌ روزگاری» روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت،‌ در محل کافه ۷۸ برگزار شد و طی آن فهرست نامزدهای دریافت تندیس «جایزه‌ی ادبی روزی‌ روزگاری» در سه بخش رمان و داستان کوتاه ایرانی و رمان خارجی اعلام شد.

۱۳۸۸/۲/۱۲

نشست مطبوعاتی «جایزه‌ی ادبی روزی‌ روزگاری» ساعت ۱۱صبح روز دوشنبه ۱۴ اردیبهشت،‌ در محل کافه ۷۸ (خیابان آبان جنوبی، پایین‌تر از بیمارستان آبان) برگزار می‌شود و طی آن فهرست نامزدهای دریافت تندیس «جایزه‌ی ادبی روزی‌ روزگاری» اعلام خواهد شد.

۱۳۸۷/۱۲/۶

نخستین نشست مطبوعاتی سومین دوره‌ی «جایزه‌ی ادبی روزی‌ روزگاری» ساعت ۱۱صبح روز دوشنبه ۵ اسفند،‌ در محل کافه ۷۸ برگزار شد.